• ข่าวสาร และ กิจกรรม

 • คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่

  กรบรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

  เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ OTOP เชียงใหม่

  เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ในโครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ และ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการชุมชน แนะหน้าที่บริหารงานชุมชน...

  OTOP เชียงใหม่ Shop2Mobile

  ทุกท่าน จะได้สัมผัส ผลิตภัณฑ์ OTOP ที่เกิดจาก ภูมิปัญญา ของคนไทย ผลิตภัณฑ์ ที่บ่งบอกถึง ความเป็นตัวตน และเอกลักษณ์ของในแต่ละแหล่งที่มา คัดมาให้เลือก ชมมากถึง 40 จังหวัด โดยเฉพาะ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ที่นำ นวัตกรรม Shop 2 Mobile มาให้ท่าน เลือกซื้อสินค้า โดยไม่ต้อง จ่ายเงินก่อน และไม่ต้องหิ้ว กลับบ้าน สามารถสแกน QR Code และส่งของถึงบ้าน และชำระเงินจากหน้าบ้านท่าน ได้เลย มาเดินเที่ยว ไม่ต้องพกเงิน และหิัวของพะรุงพะรัง

  ประติมากรรม หุ่นฟาง ร่วมสมัย ณ บ้านป่าตาล

  เป็นประติมากรรมหุ่นฟางอีกแห่ง ใน อ.สันกำแพง มีทั้ง หุ่นฟางพญาลวง ยาวที่สุดในโลก 250 เมตร และ พญาช้างคีรีเมขล์ ,พญาค่าง เด่นสง่าคู่กับขัวแตะของคนยอง ที่ทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 300 เมตร เต็มไปด้วยบรรยากาศกลางทุ่นนาสีเขียว

  ...ลงทะเบียนสินค้า กับเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com

  ขยายผล การทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ โอทอปเชียงใหม่.com นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล การทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 โดยมี นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ให้การต้อนรับฯ

  ร้อยเรื่องราว นานาสาระกับ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่

  ร้อยเรื่องราว ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ได้รวบรวม บทความดีๆ เกี่ยวกับ OTOP E-Commerce เทคโนโลยี ความรู้ด้านไอที ทิศทางการพัฒนา OTOP 4.0 เชียงใหม่ E-Commerce Model การสร้างเครือขายการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เรื่องราวเกี่ยวข้องกับ สินค้า OTOP และเรื่องราวในแวดวงโอทอป ตลอดจน นานาสาระต่างๆ

  พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะครูโรงเรียน OTOP

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. (เครื่องเขียน)นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียน OTOP เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  สัมมนา การตลาดออนไลน์

  ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 และทิศทางการพัฒนา OTOP ในยุค 4.0, เชียงใหม่ E-Commerce Model การสร้างเครือขายการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, เทคนิคการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง โดยผู้เชียวชาญเรื่อการทำ SEO และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ เยี่ยมชม OTOP เชียงใหม่

  นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน ต้อนรับนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มการพัฒนาชุมชน และคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์( e-commerce) ณ ศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)

  เปิดตัวเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของ OTOP เชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมฯ และนายธวัช ใสสม รักษาราชการ พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน การจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com

  สั่งทางเว็บไซต์ ลดทันที 30%

  www.otopchiangmai.com Chiangmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com กดซื้อผ่านเว็บไซ์ ลด 30% ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.19 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  ยอดขาย 3 วัน ฟันไป 8 ล้านกว่า !!!

  OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง ยอดขาย ๓ วัน ฟันไป ๘ ล้านกว่า !!! ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 โดย การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่ใช้งบประมาณ จากทางราชการ) จัดงาน "OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง" ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

0