• ข่าวสาร และ กิจกรรม

 • ...ลงทะเบียนสินค้า กับเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com

  ขยายผล การทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ โอทอปเชียงใหม่.com นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล การทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 โดยมี นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ให้การต้อนรับฯ

  ประติมากรรม หุ่นฟาง ร่วมสมัย ณ บ้านป่าตาล

  เป็นประติมากรรมหุ่นฟางอีกแห่ง ใน อ.สันกำแพง มีทั้ง หุ่นฟางพญาลวง ยาวที่สุดในโลก 250 เมตร และ พญาช้างคีรีเมขล์ ,พญาค่าง เด่นสง่าคู่กับขัวแตะของคนยอง ที่ทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 300 เมตร เต็มไปด้วยบรรยากาศกลางทุ่นนาสีเขียว

  ร้อยเรื่องราว นานาสาระกับ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่

  ร้อยเรื่องราว ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ได้รวบรวม บทความดีๆ เกี่ยวกับ OTOP E-Commerce เทคโนโลยี ความรู้ด้านไอที ทิศทางการพัฒนา OTOP 4.0 เชียงใหม่ E-Commerce Model การสร้างเครือขายการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เรื่องราวเกี่ยวข้องกับ สินค้า OTOP และเรื่องราวในแวดวงโอทอป ตลอดจน นานาสาระต่างๆ

  พช.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะครูโรงเรียน OTOP

  วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. (เครื่องเขียน)นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมคณะครูโรงเรียน OTOP เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  สัมมนา การตลาดออนไลน์

  ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 และทิศทางการพัฒนา OTOP ในยุค 4.0, เชียงใหม่ E-Commerce Model การสร้างเครือขายการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, เทคนิคการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง โดยผู้เชียวชาญเรื่อการทำ SEO และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

  นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ เยี่ยมชม OTOP เชียงใหม่

  นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศพัฒนาชุมชน ต้อนรับนายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มการพัฒนาชุมชน และคณะผู้ติดตามผลการดำเนินงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์( e-commerce) ณ ศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)

  เปิดตัวเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com

  นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของ OTOP เชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมฯ และนายธวัช ใสสม รักษาราชการ พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน การจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com

  สั่งทางเว็บไซต์ ลดทันที 30%

  www.otopchiangmai.com Chiangmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com กดซื้อผ่านเว็บไซ์ ลด 30% ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.19 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  ยอดขาย 3 วัน ฟันไป 8 ล้านกว่า !!!

  OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง ยอดขาย ๓ วัน ฟันไป ๘ ล้านกว่า !!! ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 โดย การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่ใช้งบประมาณ จากทางราชการ) จัดงาน "OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง" ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

  OTOP เชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2019 ครั้งที่ 1

  งานจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2562 รวม 5 วัน ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารB) วันที่ 1 เม.ย.62 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดงาน OTOP เชียงใหม่ ม๋วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง 2019 ครั้งที่ 1 ณ เวทีกลาง ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยมี รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน และผู้บริหารกรมฯ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย...

  วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพบปะข้าราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบเขตตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

  ไอศครีมแปรรูป ผลไม้ ครูเทวินทร์

  ต้องห้ามพลาด ถ้ามาแอ่วเชียงรายเจ้า อร่อยจริงๆ ไอศครีมแปรูปผลไม้ย้อนยุค ครูเทวินทร์ เชียงราย 9 รสชาด สุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เชียงราย มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผลิตภัณฑ์ Quadrant D เพิ่งกำลังพัฒนา แต่สร้างสรรคเหลือเกิน ทั้งรสชาด แพ็คเก็จ รูปลักษณ์สวยงาม รสชาดอร่อยน่าลิ้มลอง ไปเชียงรายต้องห้ามพลาดนะครับ อยากทานตามไปดูนะที่....... 1.ร้านยิ่งถาวร ไนท์บาร์ซ่า 2.ร้านข้าวแกงสุโขทัย ถนนสายกลาง 3.ร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยาย ปากทางราชโยธาซอย2 4.ร้านน้ำเงี้ยวลุงอ๊อต ตลาดสดเด่นห้า 5.ร้านอาหารมุมไม้ สันโค้งหลวง 6.ร้าน OTOP ศาลากลางจังหวัดเชียงราย 7.ร้านแหนมนันทวัน ปากทางแม่ยาว สาขา1 8.ร้านของฝากแหนมนันทวัน ปั้มคอสโม่ ปากทางสนามบิน 9.ร้านเจ้ เหง็ก ตรงข้ามธนาคารออมสิน ข้างโรงเรียนดำรง 10.หน้าตลาดสดเทศบางหนึ่ง (เจ้าของขายเอง) 11.ถนนคนเดินเชียงราย วันเสาร์ข้ามเซเว่น ติดกับวงดนตรีย้อนยุค ซุ้มไม้ทรงไทย ช่วยซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้จ้า

0