พช. เชียงใหม่ เชิญชวน ผปก.OTOP ทั่วภาคเหนือ ลงทะเบียนสินค้า กับเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com


2019-05-17 08:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 236

ขยายผล การทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ โอทอปเชียงใหม่.com นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขยายผล การทำธุรกิจ ผ่านสื่อออนไลน์ เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 โดยมี นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีนายสุรศักดิ์ อักษรกุล ผู้อำนวยการ กองแผนงาน กรมการพัฒนาชุมชน ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ได้ให้การต้อนรับฯ

ทางสำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนด ดำเนินงาน โครงการดังกล่าวฯ ระหว่างวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

มีกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย พัฒนาการอำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงานด้าน OTOP เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบงาน ด้านสารสนเทศ นักวิชาการพัฒนาชุมชน และผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสิ้น 300 คน

พช. เชียงใหม่ เชิญชวน ผปก.OTOP ทั่วภาคเหนือ ลงทะเบียนสินค้า กับเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com เพื่อทำการคัดเลือก สินค้า เพื่อทำการประชาสัมพันธ์ ฟรี! ผ่านเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com โดยจะประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ทั่วโลก ด้วย Chaingmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้าโอทอป ทางระบบออนไลน์ (E-Commerce) เพื่อเป็นจังหวัด นำร่อง การทำ ECommerce จังหวัดแรก ของประเทศไทย

ผปก. OTOP ทั่วภาคเหนือ สามารถ ลงทะเบียน สินค้า OTOP ได้ที่นี่

ในดำเนินงาน โครงการดังกล่าว นอกจากเป็นการ ให้ความรู้ ผ่านวิทยากรรับเชิญ ทาง ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ยังได้ สาธิต วิธีการถ่ายรูป จากมือถือ เพื่อนำสินค้าขึ้นสู่ เว็บไซต์


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0