เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ OTOP เชียงใหม่


2019-07-09 11:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 241

เทศบาลตำบลหนองไผ่แก้ว เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ในโครงการฝึกอบรม สัมมนาเชิงปฎิบัติการ และ ศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน อนุกรรมการชุมชน แนะหน้าที่บริหารงานชุมชน

ณ วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 จำนวน 137 คน เพื่อการเรียนรู้ เพิ่มประสบการณ์ และนำไปพัฒนาสินค้า ท้องถิ่นของตนเอง ให้ประสบผลสำเร็จ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0