คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่


2019-08-25 15:42

จำนวนครั้งที่อ่าน : 279

ณ วันจัทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่

นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวรุ่งอรุณ หงษ์ทอง นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ต้อนรับและเป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ การบริหารจัดการศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ให้กับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต นำโดย นายกรีฑา โชติวิชญ์พิพัฒน์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลวิชิต จำนวน 22 คน ณ ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) อ.สันกำแพง


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0