กระเทียมโทน ดอง 3 รส

Niwet ถุง 350 กรัม


2019-04-14 21:29

จำนวนครั้งที่อ่าน : 37

กระเทียนโทน ไร้สารฟอกขาว ไร้สารพิษ จากอำเภอดอยสะเก็ด ได้รับการคัดสรรค์ เป็นโอทอป 4 ดาว กระเทียมโทนดอง 3 รส รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

(ถุง) 350 กรัม

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0