ลงทะเบียน สินค้า ศูนย์ OTOP เชียงใหม่


2019-05-21 15:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,341

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้ ผู้ประกอบการ โอทอป ทั่วภาคเหนือ ได้นำสินค้า เข้าจัดแสดง ที่ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ คอยแนะนำ และแจ้งเงื่อนไข หลังจาก ลงทะเบียนสินค้า เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งแจ้ง สิทธิพิเศษ ที่จะได้รับการประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ ของศูนย์ OTOP เชียงใหม่

ขั้นตอน การนำสินค้า เข้าสู่ระบบ

  1. ลงทะเบียนสินค้าผ่านเว็บไซต์
  2. เจ้าหน้า ศูนย์ฯ ติดต่อกลับ
  3. นำสินค้าตัวอย่าง เข้าศูนย์ OTOP เชียงใหม่
  4. จนท. นำสินค้าเข้าสู่เว็บไซต์ และประชาสัมพันธ์

กดที่นี่ เพื่อลงทะเบียนสินค้า OTOP

เข้าร่วม กลุ่ม OTOP เชียงใหม่

กดที่นี่

เพื่อแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือประชาสัมพันธ์ สินค้า ฟรี !


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0