เครื่องดื่มผักเชียงดา


2019-08-21 12:22

จำนวนครั้งที่อ่าน : 140

เป็นชาผักเชียงดาที่ใช่ 3 ใบคู่มาทำการอบแห้ง ด้วยเตาอบลมร้อนไฟฟ้า ช่วยบรรเทาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ใช้ชงในน้ำร้อน รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

เครื่องดื่มผักเชียงดา(กระป๋อง)

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0