เส้นข้าวซอย


2019-03-28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 99

เส้นข้าวซอย
เส้นข้าวซอย ตราแม่อำพร ผลิตโดย การนำเอาแป้งสาลี มาซอยให้เป็นแผ่นบางๆ จึงเป็นที่มา ของคำว่าข้าวซอย มีสีเหลือเรียบ และเสมอกัน รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

80 THBศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0