มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง


2019-08-25 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 372

มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง ไม่เจือสีและกลิ่น ไม่มีวัตถุกันเสีย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

มะเขือเทศแช่อิ่มอบแห้ง

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0