ผ้าซิ่น ทอมือ สันกำแพง (ลายครึ่งตัว)

ขนาด 35 x 37 นิ้ว (กว้าง x ยาว)


2019-05-05 10:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 712

จัดทำเพื่อ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ผลิตจาก ศูนย์วัฒนธรรมเฉลิมราช พิพิธภัณฑ์ผ้าไหม สันกำแพง มีให้เลือก 4 สี

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


ตัวอย่าง

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริม และเผยแพร่ มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมไทย ผ้าซิ่น สันกำแพง ทำจากผ้าฝ้าย ทอมือเส้นใยธรรมชาติ ตกแต่งลาย แบบสันกำแพง เรียบๆ ตามแบบล้านนา รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0