น้ำผึ้ง ดอกไม้ป่า (เล็ก)

ปริมาณ 600 กรัม


2021-07-04 09:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 194

น้ำผึ้งแท้ 100% จากดอกไม้ป่า ปริมาณ 600 กรัม มาจากการเพาะเลี้ยงผึ้ง ในบริเวณป่า ให้ผึ้งทานน้ำหวานจากดอกไม้ป่าหรือดอกไม่ทั่วไป จึงได้น้ำผึ้งที่มีหอม ความหวานแบบ ธรรมชาติ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

น้ำผึ้ง ดอกไม้ป่า 600 กรัม

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0