น้ำผึ้งป่าหนาว-ป่าฝนเขตร้อน

ปริมาณ 1,000 กรัม


2019-08-05 09:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 225

น้ำผึ้งป่าหนาว-ป่าฝนเขตร้อน รสหวานอ่อน ได้น้ำหวานจากดอกกฤษณา และดอกสาบเสือ ได้รับรางวัลชนะ การประกวดน้ำผึ้งแห่งชาติ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0