ชาอู่หลง เบอร์12

ปริมาณ 200 กรัม


2020-09-26 15:53

จำนวนครั้งที่อ่าน : 66

ชาอู่หลงเบอร์ 12 ที่รสชาติและกลิ่นจะเข้มข้นกว่า นอกจากรสชาติและกลิ่นที่ถูกใจแล้ว ชาอู่หลง รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ชาอูหลง เบอร์12

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0