ก้านไม้หอม

กลิ่น warm jasmine


2019-12-10 12:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 275

ก้านไม้หอม กลิ่น warm jasmine มะลิอันแสนอบอุ่น น้ำหอมกลิ่นเอกลักษณ์ จาก Pilanee Garden รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

warm jasmine

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0