กาแฟ เทพเสด็จ

ห้วยฮ่องไคร้ 200 กรัม


2019-03-21 18:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 304

กาแฟ เทพเสด็จ
จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอน เชียงใหม่ "กาแฟเทพเสด็จ" มาจาก ในหลวงรัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยม โครงการหลวงป่าเมี่ยง และสมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนิน และพระองค์เสด็จฯ มาอีก 2 ครั้ง จึงขอพระราชทานนาม ชื่อ ตำบล เทพเสด็จ จึงเป็นที่มาของกาแฟ ที่ปลูกในพื้นที่ ต.เทพเสด็จ

100 THBศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0