กาแฟคั่วเม็ด

ปริมาณ 500 กรัม


2019-09-07 09:48

จำนวนครั้งที่อ่าน : 137

กาแฟดริฟ "กาแฟสดจากไร่สมาชิกสหกรณ์ ดูแลผู้ผลิต ใส่ใจผู้บริโภค เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ปลูกในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด ที่มีความสูง จากระดับน้ำทะเล 900-1,500 เมตร ที่มีสภาพอากาศเย็น รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

กาแฟคั่วเมล็ด

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0