สัมมนา การตลาดออนไลน์

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่


2019-05-08 09:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 921

ก้าวย่างกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2562 และทิศทางการพัฒนา OTOP ในยุค 4.0, เชียงใหม่ E-Commerce Model การสร้างเครือขายการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน, เทคนิคการตลาดออนไลน์ กลยุทธ์โฆษณาออนไลน์ ถ่ายทอดจากประสบการณ์ตรง โดยผู้เชียวชาญเรื่อการทำ SEO และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

พบวิทยากรรับเชิญ นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมด้วยวิทยากร ผู้มีประสบการณ์การทำตลาดออนไลน์ จากผู้เชียวชาญเรื่องการทำ SEO และนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย ชั้นนำอีกหลายท่าน

สแกน QRcode หรือ กดที่นี่ เพื่อลงทะเบียน เข้าร่วมสัมมนา

ผู้สนับสนุน


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0