ร้อยเรื่องราว นานาสาระกับ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่


2019-05-16 12:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 240

ร้อยเรื่องราว ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ได้รวบรวม บทความดีๆ เกี่ยวกับ OTOP E-Commerce เทคโนโลยี ความรู้ด้านไอที ทิศทางการพัฒนา OTOP 4.0 เชียงใหม่ E-Commerce Model การสร้างเครือขายการตลาดออนไลน์ เชียงใหม่ สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เรื่องราวเกี่ยวข้องกับ สินค้า OTOP และเรื่องราวในแวดวงโอทอป ตลอดจน นานาสาระต่างๆ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0