• เครื่องดื่ม

 • เครื่องดื่มจมูกข้าวกล้องงอก

  390 THB

  ชาอินคาแบบชง

  50 THB

  ชาอัสสัม

  79 THB

  กาแฟคั่วเม็ด

  กาแฟอาราบิก้า 100%

  230 THB

  กาแฟดริฟ

  กาแฟอาราบิก้า 100%

  200 THB

  เครื่องดื่มชาเชียงดา

  220 THB

  ชาสมุนไพรกระเจี๊ยบ

  ฮ่อมดอย

  180 THB

  สมุนไพรหญ้าหวาน

  150 THB

  สุรากลั่น S-Berry

  200 THB

  กาแฟดริป อาราบิก้า ออร์แกนิค

  เฮือนอุ่น

  200 THB
  280 THB (-28%)

  ชาสมุนไพรผักเชียงดา

  ฮ่อมดอย

  180 THB

  ชาหยินหวง ชามะลิ

  150 THB

  ไวน์ Love Strawberry

  750 ml.

  300 THB

  สุรากลั่น ทางม้าลาย

  210 THB

  ชา 3 สหาย

  ห้อยฮ่องไคร้

  130 THB

  เจียวกู่หลาน (แบบถุง)

  120 THB

0