โคโยตี้ลำก้า จากข้าวโพด

330 ml.Alc.40%Vol


2019-03-21 18:19

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,097

สุรากลั่นพื้นบ้าน วัตถุดิบหลัก ที่นำมาใช้จะเป็น ข้าวเหนียวหมัก ผ่านกระบวนการกลั่น เป็นสุราพื้นบ้าน และ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ได้พัฒนาให้เท่าเทียม กับต่างประเทศ นำผลผลิต ทางด้านการเกษตร มาพัฒนาให้หลากหลาย เป็นสุรา ซึ่งผลิตจาก ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านกระบวนการบ่ม และดูแลอย่างใกล้ชิด อันเป็นเอกลักษณ์ของ โคโยตี้ลำก้า รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0