• อาหาร

 • กระเทียมดำ 500 กรัม

  B-Garlic

  650 THB

  กระเทียมดำ 250 กรัม

  B-Garlic

  350 THB

  กระเทียมดำ 150 กรัม

  ฺB-Garlic

  150 THB

  กระเทียมดำ 60 กรัม

  ฺB-Garlic

  90 THB

  น้ำผึ้ง ดอกไม้ป่า (ใหญ่)

  1,000 กรัม

  250 THB

  น้ำผึ้ง ดอกไม้ป่า (เล็ก)

  600 กรัม

  180 THB

  น้ำผึ้ง ดอกลิ้นจี่ (ใหญ่)

  1,000 กรัม

  250 THB

  น้ำผึ้ง ดอกลิ้นจี่ (เล็ก)

  600 กรัม

  180 THB

  เกสรผึ้ง 100 กรัม

  170 THB

  น้ำผึ้ง ดอกลำไย (เล็ก)

  600 กรัม

  180 THB

  น้ำผึ้ง ดอกลำไย (ใหญ่)

  1,000 กรัม

  250 THB

  ฮันนี่ วีนีก้าร์

  350 THB

  น้ำผึ้ง ผสมมะนาว (ใหญ่)

  500 กรัม

  210 THB

  น้ำผึ้ง ผสมมะนาว (เล็ก)

  210 กรัม

  100 THB

  น้ำผึ้ง ผสมขิง

  500 กรัม

  210 THB

  น้ำมันมะพร้าว

  Coconut Oil 100%

  60 THB

0