น้ำผึ้ง ดอกลำไย (ใหญ่)

ปริมาณ 1,000 กรัม


2021-06-06 09:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 227

น้ำผึ้ง จากดอกลำไย ปริมาณ 1,000 กรัม มาจากการเพาะเลี้ยงผึ้ง ในบริเวณต้นลำไย ให้ผึ้งทานน้ำหวานจากลำไย จึงได้น้ำผึ้งที่มีหอม ความหวานแบบ ดอกลำไย รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

น้ำผึ้ง ดอกลำไย 1,000 กรัม

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0