ถาดไม้มะม่วง

ขนาด 27 x 14 x 4 ซม. (กว้าง x ยาว x สูง)


2020-02-03 09:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 462

ถาดไม้มะม่วง รูปทรงหัวใจ ใช่วางของ วางผลไม้ และตกแต่งบ้าน สินค้าชุมชนจากไม้ สรา้งรายได้ให้ชุมชน รับรองคุณภาพโดย ศูยน์ โอทอป

ถาดไม้มะม่วง

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0