นางณิชพลัฏฐ์ วรรณคำ

พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่


2019-12-13 09:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 264

Chaingmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้าโอทอป ทางระบบออนไลน์ (E-Commerce) ได้รับการคัดเลือก จากผู้ประกอบการโอทอป ทั่วเชียงใหม่ ด้วยสินค้าที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน มุ่งสู่สากล


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0