เครื่องดื่มธัญพืช ชนิดผง

จำนวน 14 ซอง


2019-10-23 12:16

จำนวนครั้งที่อ่าน : 126

ธัญพืชกึ่งสำเร็จรูป ตราภูแว เป็นการนำเอาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในสมัยโบราณ คนเฒ่าคนแก่ ที่มีการนำเอาถั่วเหลือง และธัญพืชไปตำด้วยมือ แล้วนำมาต้มเป็นเครื่องดื่มเสริมกำลังในการทำงาน บำรุงสุขภาพ รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ OTOP เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


ส่วนประกอบ ถั่วเหลือง ข้าวกล้องหอมมะลิ ถั่วเขียว ถั่งแดง ถั่วดำ ลูกเดือย งานดำ

ส่วนประกอบ ถั่วเหลือง ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวบาร์เลย์ ถั่วเขียว ลูกเดือย ชาเขียว ใบเตย

ส่วนประกอบ ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมแดง ข้าวกล้องหอมนิล ข้าวกล้องหอมเหนียว กข6 ข้าวกล้องหอมเหนียวดำ งาดำ ข้าวบาร์เลย์

ส่วนประกอบ ข้าวกล้องหอมมะลิ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วแดง ถั่วดำ กาแฟ งาดำ เห็ดหลินจือ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0