กลุ่มจักสานบ้านทุ้งยั๊วะ


2022-07-02 16:06

จำนวนครั้งที่อ่าน : 64

ผลิตภัณฑ์จักสาน จากไม้ไผ่ งานจักสานยังสะท้อน วัฒนธรรม สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญาของชาวบ้าน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่ชุมชน

ภูมิปัญญาพื้นบ้านจากไม้ไผ่ ภูมิปัญญาบนแผ่นดินเมืองเหนือ การสาน คือการนำเส้นไผ่ที่จักแล้วมาขัด สอด ไขว้ ขึ้นโครงเป็นรูปทรงต่างๆ ตามแต่ลักษณะต่างที่ต้องการใช้ เช่น กระเป๋า ตระกร้า เป็นต้น


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0