ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง


2019-08-25 11:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 588

ลำไยอบแห้งเนื้อสีทอง หวานหอม อร่อย เป็นการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร เพิ่มมูลค่าให้แก่ผลผลิต รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


ตัวอย่าง


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0