แจกัน ช้างคู่


2019-07-17 09:11

จำนวนครั้งที่อ่าน : 331

เครื่องปั้นดินเผ่า เซรามิกแบบ "เคลือบขี้เถ้า" ครั้งหนึ่ง เราเคยเริ่มต้น จากจุดเล็กๆ จาก้อนดินหนึ่งก้อน ที่ถูกต่อยอด จนเป็นชิ้นงาน จากพื้นที่ใต้ถุนบ้าน จนกลายมาเป็น โรงงานขนาดย่อมๆ จากประสบการณ์ หลายสิ่งอย่าง ที่หล่อหลอม จากกายเป็นใบลาน จนกลายเป็น "แจกันช้างคู่" ใบนี้ รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

แจกันช้างคู่

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0