ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ กับก้าวแรกของการ matching ร่วมกับ BizClub เชียงใหม่


2019-05-05 10:58

จำนวนครั้งที่อ่าน : 213

กาแฟดริป อาราบิก้า ออร์แกนิค 100% จาก ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ได้มีโอกาส เข้าไปเป็น ผู้สนับสนุน เครื่องดื่ม ในการประชุม คณะกรรมการ Bizclub เชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 โดยได้รับการ อนุเคราะห์จาก ประธาน Bizclub เชียงใหม่ นายเทพทัย สุริยลักษณ์ ช่วยส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ สินค้าร่วมกัน ถือว่า เป็นก้าวแรก ในการบูรณาการ ร่วมกันทำงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุด โดยมีประชาชน เป็นศูนย์กลาง

สนใจสั่งซื้อ กาแฟ ดริป สั่งผ่านระบบ ตะกร้า กดที่นี่ เพื่อสั่งซื้อ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0