นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ เยี่ยมชม OTOP เชียงใหม่

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกลุ่มการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมศูนย์ โอทอป เชียงใหม่


2019-04-24 14:56

จำนวนครั้งที่อ่าน : 257

24 เมษายน 2562 นางลัดดา พรหมเมือง หัวหน้า กลุ่มงานสารสนเทศ พัฒนาชุมชน ต้อนรับ นายนพรัตน์ ธำรงทรัพย์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนา ระบบบริหารกลุ่ม การพัฒนาชุมชน และคณะผู้ติดตาม ผลการดำเนินงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงจำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ และเยี่ยมชมการจำหน่ายสินค้าออนไลน์( e-commerce) ณ ศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง)


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0