กระเป๋า ไผ่สาน ใหญ่


2019-04-21 09:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 53

เป็นการนำ ภูมิปัญญา จักสานของชาวบ้าน มาต่อยอด เพิ่มมูลค่า สร้างรายได้ ให้แก่ชาวบ้าน โดยขบวนการ ทางความคิด สร้างสรรค์ และฝีมือ ความตั้งใจ ของชาวบ้าน ซึ่งมีมาช้านานแล้ว และสืบต่อกันมา จนถึงปัจจุบัน รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่ (OTOP Chiangmai)

ขนาด 4 x 12 x 5.5 นิ้ว (กว้าง x ยาว x สูง)

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สั่งซื้อ โดยไม่ต้องโอนเงิน ด้วยระบบ เก็บเงินปลายทาง


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0