ลูกประคบ สมุนไพร


2019-04-15 21:57

จำนวนครั้งที่อ่าน : 1,463

“หอมจากธรรมชาติ ที่คุณสัมผัสได้” จาก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มประดิษฐ์ และแปรรูป ผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้มีการนำ ทรัพยากร ชีวภาพชุมชา มาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ รายได้ ให้แก่คนในชุมชน การผลิต ยังเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมกับนำรายได้ ไปฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ ให้มีการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ลูกประคบ สมุนไพร

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0