ถ้วย 3 ขา เตาหลวง

สินค้าหนึ่งเดียว


2019-04-02 22:04

จำนวนครั้งที่อ่าน : 287

เครื่องปั้นดินเผ่า เซรามิกแบบ "เคลือบขี้เถ้า" ครั้งหนึ่ง เราเคยเริ่มต้น จากจุเล็กๆ จาก้อนดินหนึ่งก้อน ที่ถูกต่อยอด จนเป็นชิ้นงาน จากพื้นที่ใต้ถุนบ้าน จนกลายมาเป็น โรงงานขนาดย่อมๆ จากประสบการณ์ หลายสิ่งอย่าง ที่หล่อหลอม จากกายเป็นใบลาน ในทุกวันนี้ รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ถ้วย 3 ขา

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0