เครื่องพริกลาบ


2019-03-28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 119

เครื่องพริกลาบ ศูนย์ OTOP เชียงใหม่
เครื่องพริกลาบ ตราแม่อำพร ลาบ เป็นอาหารที่นิยม ทำกินกันในโอกาสพิเศษ หรืองานเลี้ยง หรือในเทศกาลต่างๆ เราจึงได้ นำเครื่องเทศ ของลาบมารวมกัน รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

25 THB


สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0