ชุดถ้วยเคลือบ กากกาแฟ


2019-03-21 18:28

จำนวนครั้งที่อ่าน : 383

จังหวัดเชียงใหม่ "นครแห่งชีวิต" ที่สุดแห่งความสง่างาม ทางวัฒนธรรมล้านนา จากยุทธศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ "เชียงใหม่-เมืองกาแฟ" สู่แรงบันดาลใจ ในการสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ "ชุดถ้วยเคลือบ กากกาแฟ เชียงใหม่ เชลาดอน" รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ชุดถ้วยเคลือบ กากกาแฟ

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0