โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

ภายใต้กิจกรรม อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น


2019-03-21 16:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 159

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชน จากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ในจังหวัดภาคเหนือ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิค เชียงใหม่ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่

นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ เป็นประธาน เปิดโครงการ จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ภายใต้กิจกรรม อาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น ภายใต้โครงการ ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนของประชาชน จากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ในจังหวัด ภาคเหนือ โดยสำนักงานคณะกรรมการ อาชีวศึกษา ได้สั่งการ ให้ประธานกรรมการอาชีวะศึกษา ภาคเหนือ ประสานงานกับ อาชีวศึกษาจังหวัด ทุกแห่ง ทางภาคเหนือ ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เพื่อบริการ ทำความสะอาด ไส้กรองอากาศ เครื่องยนต์ พร้อมตรวจสภาพ เครื่องยนต์ เบื้องต้น สร้างการรับรู้ ให้ประชาชน มีความเข้าใจ ในปัญหาฝุ่นละออง ที่เป็นอันตารายต่อสุขภาพ

นอกจากนี้ ยังได้รับมอบ อุปกรณ์เครื่องพ่นละอองน้ำ ดักจับฝุ่น และหน้ากากอนามัย จำนวน 5,000 ชิ้น เพื่อแจก ให้กับประชาชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน จากฝุ่นละออง ขนาดเล็ก ในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับปล่อยขบวน คาราวานนักศึกษา เครื่องพ่นละอองน้ำ ลดฝุ่น และหมอกควัน ไปติดตั้ง ในพื้นที่ 8 แห่ง บริเวณรอบคูเมือง ทั้งด้านในและด้านนอก เช่น ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก ประตูท่าแพ บริเวณด้านหน้า สวนสาธารณะ หนองบวกหาด หน้าสถานีดับเพลิง ประตูเชียงใหม่ หน้าบ้านพักคนชรา หน้าร้านโจ๊กสมเพชร หน้าวัดโลกโมฬี และจุดสำคัญอื่นๆ รอบคูเมือง

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า

จากสถานการณ์ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีปัญหามลพิษ ทางอากาศ จากฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐาน มาต่อเนื่อง หลายวัน ซึ่งก่อให้เกิดอันตราย ต่อสุขภาพ ของพี่น้องประชาชน ทางจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความพยายาม อย่างเต็มที่ ทุกมาตรการ ในการจะป้องกันฝุ่นละออง ขนาดเล็ก โดยเฉพาะ PM 2.5 ทั้งในระยะยาว ระกลาง และระยะเร่งด่วน ซึ่งในระยะเร่งด่วน ได้สั่งการให้ ท้องถิ่นทุกแห่ง ล้างทำความสะอาดถนน, การควบคุมตรวจสอบรถยนต์ ที่ปล่อยควันดำ และควันเสีย, การตรวจสอบควบคุม เขตก่อสร้าง และโรงงานต่างๆ ไม่ให้ปล่อยมลพิษ, การให้เทศบาล และองค์การบริหาร ส่วนตำบลทุกแห่ง รวมทั้งทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง กำหนดจุดปล่อย หรือพ่นสเปรย์น้ำ ในเขตชุมชน ซึ่งในตัวเมืองเชียงใหม่ จะติดตั้งไว้รอบคูเมือง เช่น ประตูท่าแพ สะพานนวรัตน์ และอีก 8 แห่ง ที่จะติดเพิ่มในวันนี้ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยจะดำเนินการ ไปตลอดทั้งเดือนเมษายน


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0