“วันสตรี” ที่ป่าไผ่ชื่นมื่น! จัดเต็ม!


2019-03-21 16:30

จำนวนครั้งที่อ่าน : 156

ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลป่าไผ่ มอบของที่ระลึก ให้กับ นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินทางมา เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันสตรีสากล ของตำบลป่าไผ่

เมื่อคํ่า วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมา เป็นประธานในพิธีเปิดงาน กิจกรรมวันสตรีสากล ของตำบลป่าไผ่ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ ให้การสนับสนุน ด้านงบประมาณ ในการจัดงานวันสำคัญ ที่เกิดขึ้น โดยมีนางพรรณา คุณัญญาสกุล ประธานกองทุนบทบาทสตรี ของตำบลป่าไผ่ ตลอดจนสตรีแม่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมกับผู้นำ ท้องที่ท้องถิ่น และ ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีฯ

เทศบาล ตำบลป่าไผ่ หนุนจัดงาน วันสตรี อย่างเต็มที่ เป้าหมาย ให้เกิดความเข้มแข็ง ในกลุ่มสตรี ร่วมสร้างชุมชน สร้างชาติ จัดการแข่งขัน ประกวดริ้วขบวน พร้อมการแสดง ความสามรถ บนเวที ประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ ชื่นชมสตรี ที่ได้รับรางวัลสตรี ดีเด่น ฯลฯ ที่ลานอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลป่าไผ่

นางพรรณา คุณัญญาสกุล ประธานกองทุน บทบาทสตรี ของตำบลป่าไผ่ กล่าวว่า วันสตรีสากล ถือเป็นวันสำคัญ ที่สตรีแม่บ้านได้มารวมตัวกัน เพื่อแสดงจุดยืน ถึงสิทธิ และบทบาทของสตรี ในยุคปัจจุบัน และต่อต้าน ความรุนแรง ต่อสตรี กิจกรรมที่มุ่งเน้นการแสดงออก ถึงสิทธิเสรีภาพ ตลอดจน บทบาท ของสตรีนั้น เพื่อให้สังคม ได้รับทราบ ถึงความเท่าเทียม อันเกิดขึ้น การแสดงบนเววี เปิดโอกาสให้สตรี ได้แสดงความสามารถ กันอย่างเต็มที่ ทั้งการประกวดร้องเพลง พระราชนิพนธ์ การแสดงความยินดีกับสตรีที่ได้รับรางวัล สตรีดีเด่นของอำเภอ ที่มาร่วมขึ้นเวที ในการจัดกิจกรรม ในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการ มอบรางวัล สำหรับริ้วขบวนสตรี ที่เข้าร่วมขบวน ต้องขอขอบคุณ ไปยังเทศบาล ตำบลป่าไผ่ ที่ได้จัดสรรงบประมาณ ให้การสนับสนุนงาน วันสตรีสากล ซึ่งได้จัดติดต่อกัน มาหลายปี รวมถึงปีนี้

ด้านดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรี ตำบลป่าไผ่ กล่าวว่า เทศบาลฯ เล็งเห็นถึง ความสำคัญ และบทบาทหน้าที่ ของสตรีในยุคปัจจุบัน ที่ได้มีบทบาท ด้านการร่วมคิด ร่วมสร้าง ด้านการพัฒนา ทุกรูปแบบ ทำให้เกิด ความเจริญ และมีความ เข้มแข็งในกลุ่มสตรี ในทุกชุมชนหมู่บ้าน จึงให้การสนับสนุนกิจกรรม วันสตรีสากล อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด ความเข้มแข็ง และมีความรักสามัคคี ในกลุ่มสตรี ที่มีเกิดขึ้น ภายในตำบล นายนกเทศมนตรีฯ กล่าว


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0