โฟมทำความสะอาดเครื่องประดับ

ปริมาณ 99 มล.


2021-07-24 11:01

จำนวนครั้งที่อ่าน : 50

โฟมทำความสะอาดเครื่องประดับ และ อัญมณี เนื่อโฟมมาจากส่วนผสมธรรมชาติ อ่อนโบย ปลอดภัย ไร้สารเคมีกัดกร่อนเครื่องประดับ รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

โฟมทำความสะอาดเครื่องประดับ

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0