แผ่นโลหะภาพช้าง


2019-04-25 10:40

จำนวนครั้งที่อ่าน : 291

แผ่นโลหะภาพช้าง10x13.5นิ้ว งานดุนโลหะภูมิปัญญา งานสร้างสรรค์ทางหัตถศิลป์ ที่ผ่านการบรรจงสร้างลวดลาบบนแผ่นโลหะ และชิ้นงาน รูปทรงต่างๆ อย่างมีความประณีตสวยงาน บ่งบอกทำความตั้งใจของกลุ่มช่างสล่า ที่ต้องการสืบสานภูมิปัญญาให้คงอยู่ ต่อไป รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

แผ่นโลหะภาพช้าง

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0