เสื้อแขนกุดผ้าเมือง


2019-08-25 15:24

จำนวนครั้งที่อ่าน : 260

เสื้อแขนกุด ผ้าพื้นเมืองเหนือ แต่งลายเรียบง่าย กระดุมกะลา โชว์ให้เห็นเนื้อผ้า สินค้าชุมชนจากกลุ่มทอผ้าบ้านวังปิน รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

เสื้อแขนกุดผ้าเมือง

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0