เสื้อเชิ้ตหม้อห้อม


2019-06-10 10:51

จำนวนครั้งที่อ่าน : 526

เป็นการนำ ภมิปัญญา มาต่อยอด โดย การแปรรูปสินค้า พื้นเมืองให้มี ความทันสมัยมัย แต่ยังอยู่ ในรูปแบบของ ความเป็นเอกลักษณ์ ล้านนาอยู่ โดย นำเอาเสื้อเชิ้ต มีทำการย้อม สีหม้อห้อม และ เพ้นท์ลวดลาย ต่างๆลงไป รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

ราคาปกติ

ประหยัดทันที


สินค้าแนะนำ


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0