เสื้อคอกะเหรี่ยง


2019-09-04 15:18

จำนวนครั้งที่อ่าน : 274

เสื้อคอกะเหรี่ยง ใช้ฝ้ายธรรมชาติ เนื้อดี ดีไชน์ผสมผสานกับเสื้อของชาวกะเหรี่ยง ตัดสีกันเพื่อความโดดเด่นของเสื้อ เนื้อผ้าฝ้ายให้ความนุ่ม สบาย รับรองคุณภาพ โดย โอทอป เชียงใหม่

เสื้อคอกะเหรี่ยง

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0