เสี้อกะเหรี่ยงชาย


2019-08-27 11:44

จำนวนครั้งที่อ่าน : 299

เสี้อกะเหรี่ยงชาย สืบสานภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง จากพื้นที่สูง สู่ชนในเมือง จากเส็นดายที่ถักทอจนเกิดลวดลาย ที่มีความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่า รับรองคุณภาพ โดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

เสี้อกะเหรี่ยงชาย

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0