อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดตัวเว็บไซต์ โอทอปเชียงใหม่.com

otopchiangmai.com


2019-04-05 20:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 206

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิด การทำธุรกรรมทางเศรษฐกิจ ที่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ของ OTOP เชียงใหม่ พร้อมทั้งผู้ตรวจราชการ กรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมฯ และนายธวัช ใสสม รักษาราชการ พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดงาน การจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน (พช.) กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน มีเป้าหมาย ในการจำหน่าย สินค้าโอทอป ประจำปี พ.ศ. 2562 อยู่ที่ 2 แสนล้านบาท ดังนั้นการส่งเสริม ช่องทางการตลาด ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP จึงเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ซึ่งในยุคปัจจุบัน ที่เทคโนโลยีดิจิทัล มีอิทธิพลต่อสังคม จะส่งผลต่อความสำเร็จ ของการขายสินค้า ทางออนไลน์ ทำให้แต่ละประเทศ หันมาสนใจ ในการพัฒนาเว็บไซต์ การทำแอฟพลิเคชั่น ตลอดออนไลน์ และการขายออนไลน์มากขึ้น

สั่งทางเว็บไซต์ ลดทันที 30% ตั้งแต่วันที่ - 16 เมษายน 2562

Chiangmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com กดซื้อผ่านเว็บไซ์ ลด 30% ตั้งแต่วันที่ - 16 เมษายน 2562

...ด้าน นายธวัช ใสสม รักษาราชการแทนพัฒนาการ จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า จ.เชียงใหม่ ได้พัฒนาสินค้า OTOP มาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น

  1. การพัฒนาคน
  2. พัฒนาผลิตภัณฑ์
  3. พัฒนาบรรจุภัณฑ์
  4. การพัฒนาทางด้านการตลาด

ซึ่งในปัจจุบันพบว่า การพัฒนาทางด้าน การตลาดมีการแข่งขันที่สูงมาก และแนวโน้มของตลาด ที่กำลังได้รับความนิยม อย่างแพร่หลาย และเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ คือ ตลาดในระบบออนไลน์

ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายขายสินค้า OTOP จ.เชียงใหม่ มีการขายสินค้า OTOP ตลาดออนไลน์อยู่แล้ว และจากสถิติการขายพบว่า มียอดขายเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ เดือน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ และเครือข่าย OTOP จ.เชียงใหม่ และ เทรดเดอร์ จึงได้จัดประชุมหารือ เพื่อพัฒนา ระบบการขายออนไลน์ ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับ และตอบสนองความต้องการ ของผู้ซื้อ มากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาเว็บไซต์ Chiaangmai.com นอกจากการพัฒนาเว็บไซต์ แล้วยังมีการคัดสรรสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เพื่อนำเสนอขาย ผ่านระบบ ดังกล่าว ตลอดจนการพัฒนา ระบบการขนส่งสินค้า ให้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0