อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ปี 2562 จังหวัดเชียงใหม่


2019-03-21 16:31

จำนวนครั้งที่อ่าน : 165

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน มอบนโยบาย การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และพบปะข้าราชการ ในสังกัดสำนักงาน พัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

...พร้อมด้วย ดร.อัจฉราวรรณ มณีขัติย์ รองหัวหน้าผู้ตรวจ กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบ เขตตรวจราชการ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดยมีนายธวัช ใสสม รักษาราชการแทน พัฒนาการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ

พร้อมกันนี้ อธิบดี กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ได้เยี่ยมชม และชี้แนะ การดำเนินงาน ศูนย์แสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ ข่วงสันกำแพงด้วย


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0