หมวกผ้าขาวม้า

คละลาย


2019-06-11 09:08

จำนวนครั้งที่อ่าน : 567

เป็นการ นำผ้าขาวม้า มาต่อยอด และสร้างความ หลากหลาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ของผ้าขาวม้า เนื่องจาก ผ้าขาวม้าเชียงใหม่ แตกต่างจากที่อื่น ด้วยมีความนุ่ม ของผ้าฝ้าย รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

หมวกผ้าขาวม้า

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0