สั่งทางเว็บไซต์ ลดทันที 30% ตั้งแต่วันที่ - 16 เมษายน 2562

www.otopchiangmai.com


2019-04-04 19:54

จำนวนครั้งที่อ่าน : 196

Chiangmai E-Commerce Model มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ เปิดตัวเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com กดซื้อผ่านเว็บไซ์ ลด 30% ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.19 น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

เราเตรียมสินค้า นำมาลด มากมาย รวบรวม จากผู้ประกอบการโอทอป ทั่วเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นศูนย์รวม ของสินค้า OTOP เชียงใหม่ เพียงท่านสั่งซื้อผ่าน เว็บไซต์ OTOP เชียงใหม่ ลดทัน 30% (ยกเว้นหมวดอาหาร ลด 24-25%) ตั้งแต่วันที่ - 16 เมษายน 2562


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0