ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่

ข่วงสันกำแพง


2019-04-25 16:50

จำนวนครั้งที่อ่าน : 137

สร้างคุณค่าสินค้า ผ่านตราสัญลักษณ์ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ติดตาม Promotion ของทาง ศูนย์ OTOP เชียงใหม่ ผ่านทาง เว็บไซต์ สั่งซื้อสินค้าแนะนำ ผ่านระบบตะกร้า โดยไม่ต้องโอนเงิน ด้วยระบบ เก็บเงินปลายทาง รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ด้านการจำหน่ายสินค้า OTOP ทางระบบออนไลน์ (E-Commerce) ด้วยเว็บไซต์คุณภาพดี นำเสนอข้อมูล ที่มีรูปแบบ น่าเชื่อถือ เพื่อเสริมสร้าง "ภาพลักษณ์" ให้กับ ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า โอทอป เชียงใหม่ ด้วยสินค้าคุณภาพ ที่ได้รับการคัดเลือก จากผู้ประกอบการโอทอป ทั่วภาคเหนือ คัดเลือกให้เหลือเพียง 600 รายการ รับรองคุณภาพโดย กรมการพัฒนาชุมชน

ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" ผลิตภัณฑ์โอทอป ครอบคลุม ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น อย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมไปถึง งานหัตถกรรม ฝ้ายและผ้าไหม เครื่องปั้นดินเผา เครื่องประดับแฟชั่น ของใช้ในครัวเรือน และอาหาร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้น ธุรกิจประกอบการ ท้องถิ่น ยกระดับ ฐานะ ความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยการผลิต หรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0