ยอดขาย 3 วัน ฟันไป 8 ล้านกว่า !!!

OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ปีใหม่เมือง


2019-04-04 19:14

จำนวนครั้งที่อ่าน : 210

ยอดขาย ๓ วัน ฟันไป ๘ ล้านกว่า !!! ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 โดย การจัดงานในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือ ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่โดย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ และ เครือข่าย OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (โดยไม่ใช้งบประมาณ จากทางราชการ) จัดงาน "OTOP เชียงใหม่ ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง" ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

โดยนำสินค้า OTOP ของดี จากจังหวัดเชียงใหม่ ไปจำหน่าย ซึ่งมียอดขาย และยอดสั่งซื้อ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ดังนี้

  • ยอดขาย จำนวน 2,467,828.- บาท
  • ยอดสั่งซื้อ จำนวน 370,500.- บาท

รวมเป็นเงิน จำนวน 2,838.328.- บาท

  • ยอดขายเพิ่มเติม วันที่ 1 และวันที่ 2 จำนวน 256,221.- บาท

รวมยอดขาย และยอดสั่งซื้อ ทั้ง 3 วัน จำนวน 8,615,948.75.- บาท


ศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0