พญานาค

ขนาดสูง 80 ซม.*40 ซม.


2019-04-02 21:43

จำนวนครั้งที่อ่าน : 572

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน แกะสลัก บ้านถวาย ขนาดสูง 80 ซม.*40 ซม. ใช้เวลาผลิต 25 วัน/ชิ้น จากงานไม้ ที่เกิดจาก ฝีมือปราณีต ของช่างสล่า เก็บลายละเอียด และออกแบบ อย่างสวยงาย โดดเด่น รับรองคุณภาพโดย ศูนย์ โอทอป เชียงใหม่

พญานาค

ราคาปกติ

ประหยัดทันทีศูนย์จัดแสดง จำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ เป็นโครงการ "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์" เพื่อกระตุ้นธุรกิจ ประกอบการท้องถิ่น ยกระดับฐานะความเป็นอยู่ ของคนในชุมชน ให้ดีขึ้น โดยจัดการ ทรัพยากรที่มีอยู่ ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้า ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น ที่เป็นเอกลักษณ์ ของตนเอง สอดคล้องกับวัฒนธรรม สนใจสินค้า โอทอป เชียงใหม่ โทร.090-321-6687 LineID otopcenter

0